StartpaginaOrganisten

OVERZICHT ORGANISTEN

 


Hieronder vindt u de CV's en bijzonderheden van de organisten, die tijdens onze orgelreizen de talrijke orgels hebben bespeeld.

Vanaf de start tot 2005 werden de muzikale taken volledig verzorgd door organist Jan Jongepier.

In de jaren vóór 2005 werden enkele reizen gezamenlijk (muzikaal) verzorgd door de organisten Jan Jongepier en Theo Jellema.

Vanaf 2005 tot 2015 verzorgde Theo Jellema zelfstandig de muzikale invulling van onze orgelreizen.

Na het afscheid van Theo Jellema in 2015 heeft organist Frank van Wijk de werkzaamheden en de uitvoering van de concerten op de te bezoeken orgels overgenomen, beginnend met de voorjaarsexcusie in april 2016 in Alkmaar.

INFORMATIE ORGANISTEN

 


CV Jan Jongepier (1941-2011)

Jan Jongepier werd in 1941 geboren te Zaandam en kreeg zijn eerste orgellessen van zijn vader, die amateurorganist was. Vervolgens studeerde hij bij Cor Kroonenberg voor het Staatsdiploma Orgel-A, dat in 1962 werd behaald. Zijn conservatoriumopleiding kreeg hij bij Piet Kee in Amsterdam van 1963 tot 1971. In die periode werd het Einddiploma orgel behaald, ontving de Eugène Calkoenprijs (1967) en werd hem Prix d'Excellence toegekend (1971). Hij was winnaar van het 'Nationaal Improvisatieconcours Bolsward´ in 1968 en driemaal winnaar van het ´Internationaal Improvisatieconcours Haarlem´ in resp. 1970, 1971 en 1972. Gedurende de jaren 1957-1980 was hij organist van de Hervormde Gemeente te Purmerend, waar hij van 1957-1976 het Garrelsorgel (1742) in de Grote Kerk bespeelde. Dit orgel werd in 2003 weer in volle glorie hersteld en gerestaureerd en werd Jan Jongepier als titularis aangesteld.
Van 1981-2006 was Jan Jongepier in dienst van de Hervormde Gemeente te Leeuwarden als cantor-organist van de Grote- of Jacobijnerkerk en bespeelde het Christian Müller-orgel uit 1727.
Als docent is hij werkzaam geweest aan het Conservatoria te Leeuwarden en Groningen. Jan Jongepier genoot nationaal en internationaal grote bekendheid als organist en improvisator. Een belangrijk deel van zijn werkzaamheden werd ingenomen door de zorg voor de historische orgels in ons land. Op 1 november 2004 ontving Jan Jongepier de eerste Sweelinckprijs, een onderscheiding die bedoeld is voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier voor de Nederlandse orgelcultuur inzetten. In 2007 ontving hij de Zilveren Waarderingsspeld van de Gemeente Purmerend.

Op zondagmorgen 31 juli 2011 overleed in Leeuwarden organist en organoloog Jan Jongepier. Hij is zeventig jaar geworden. Jan Jongepier was de grondlegger van de orgelreizen, zoals deze nu onder de vlag van de Stichting Internationale Orgelreizen georganiseerd worden. Sinds 1988 heeft hij vele reizen - veelal samen met zijn vrouw Alie - geleid en met al zijn kennis en kunde onze trouwe reizigers aan zich gebonden met orgelspel en boeiende toelichtingen. Zijn grootse improvisaties ervoeren velen als hoogtepunt van de bespelingen.
In het begin van deze nieuwe eeuw leidde Jan samen met Theo Jellema nog een aantal reizen, totdat hij in 2005 het stokje geheel overgaf aan Theo. Een jaar later volgde Theo hem ook op als organist van de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
Velen van ons zullen dierbare herinneringen bewaren aan de jubileumbijeenkomst 7 juni 2008 in Zutphen, het moment dat Jan voor het laatst in ons midden aanwezig was en het orgel van de Janskerk demonstreerde.
In een afscheidsbijeenkomst in de Grote- of Jacobijnerkerk op 5 augustus j.l. klonk – naar de wens van Jan – vooral veel muziek: een strijkkwartet van Mozart, Ravel op de vleugel en op orgel J.S. Bach. Wij gedenken Jan met veel respect en zullen zijn nagedachtenis in ere houden.


…. Maar ver voorbij het groot verdriet
Bloeit nog altijd de jasmijn,
En zingt een merel zijn onsterf’lijk lied.
J.J.

Jan JongepierCV THEO JELLLEMA

 


Theo Jellema (1955) studeerde orgel bij Wim van Beek en behaalde zijn solo-diploma met onderscheiding in 1978. In 1981 was hij prijswinnaar van het Paul Hofhaimer-concours te Innsbruck. Van 1983 tot 1989 doceerde hij hoofdvak orgel aan het Conservatorium te Leeuwarden. Sinds 1987 is hij Hoofdleraar Orgel aan het Conservatorium te Arnhem en bovendien doceert hij Muziektheorie aan het Conservatorium te Groningen. Hij maakte diverse orgelreizen en geeft zeer regelmatig concerten in verscheidene Europese landen en in Japan. Theo Jellema is sinds januari 2006 organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hij maakte enkele jaren deel uit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (KNOV) en gaf diverse studiemiddagen t.b.v. de KNOV. In het Bach-jaar 2000 speelde hij tijdens 16 concerten in de Grote Kerk van Leeuwarden het complete orgeloeuvre van Joh. Seb. Bach. Voor de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is hij werkzaam als orgeladviseur. Voor zijn verdiensten voor de Franse orgelciltuur werd hem de zilveren medaille Arts-Sciences-Lettres toegekend.

organist Theo JellemaTheoRidder Jellema geridderd (2015)

Theo Jellema Ridder in de Orde van Oranje Nassau

(persbericht) Op zaterdag 24 oktober j.l. werd Theo Jellema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit bij gelegenheid van zijn afscheid als muzikaal leider en organist van de Stichting Internationale Orgelreizen. Die zaterdag was de slotdag van zijn achttiende orgelreis voor de stichting, een reis die met 70 deelnemers voerde naar Hamburg en het westelijk daarvan gelegen ‘Das Alte Land’. Tijdens een feestelijk buffet voor de deelnemers en een aantal genodigden in Leeuwarden reikte burgemeester Ferd Crone de onderscheiding uit aan Theo Jellema. Niet alleen zijn jarenlange inzet voor de internationale orgelreizen stond daarbij centraal maar ook zijn vele andere activiteiten in de orgelsector waaronder in het bijzonder zijn grote inzet voor het orgelpatrimonium in Friesland.

Ieder jaar in oktober organiseert de Stichting Internationale Orgelreizen een reis waarbij orgels worden bezocht in een bepaalde regio in Europa. Ooit werd dit begonnen op initiatief van de bekende organist Jan Jongepier. Vanaf 1998 leidden Jongepier en Jellema de jaarlijkse reis samen en sinds 2005 deed Jellema dat alleen.
Het leiden van zo’n orgelreis houdt in dat de organist gedurende de hele week op zo’n 20 orgels concerteert en daaromheen veel toelichting verschaft. De formule van voornoemde stichting betekent dat een mix van verschillende stijlperioden aan de orde komt, derhalve orgels uit de renaissance en barok, en ook uit de 19e eeuw en de moderne tijd, met daarbij passende literatuur en improvisaties. Dat vraagt veel voorbereiding en betekent naast de artistieke prestatie ook een grote fysieke inspanning. De in Leeuwarden woonachtige Theo Jellema heeft naast zijn werk als organist van de Grote of Jacobijnerkerk een internationale concertpraktijk, is als hoofddocent orgel verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en is adviseur op het gebied van orgelrestauraties en nieuwbouw. Gezien zijn zeer bezette agenda heeft hij besloten na 18 jaren met de orgelreizen te stoppen.

De feestelijke bijeenkomst in Leeuwarden werd besloten met het slotconcert dat Theo Jellema op zijn befaamde Müller-orgel in de Grote Kerk gaf met medewerking van de altus David van Laar. De Stichting Internationale Orgelreizen heeft met ingang van 2016 Frank van Wijk benoemd tot muzikaal leider en organist van de stichting.

Theo Jellema - verrast en trots.CV FRANK VAN WIJK

 


CV Frank van Wijk

Frank van Wijk (Alkmaar, 1964) studeerde van 1983 tot 1991 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij studeerde daar af in de hoofdvakken orgel (bij resp. Piet Kee, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop), clavecimbel (bij Bob van Asperen en Kees Rosenhart) en kerkmuziek (ondermeer bij Klaas Bolt).
Hij is actief als docent (orgel, clavecimbel en clavichord), kerkmusicus (organist van de Ruïnekerk te Bergen NH), beheerder van het Müller-orgel (1762) van de Kapelkerk te Alkmaar) en uitvoerend musicus met een uitgebreide concertpraktijk in binnen- en buitenland. Verder is hij nauw betrokken bij de orgelactiviteiten in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en Orgelfestival Holland. Met de Alkmaarse stadsorganist Pieter van Dijk vormt hij een orgelduo. Hij maakte verschillende opnames op CD en DVD en publiceert regelmatig artikelen. In 2012 verscheen bij uitgeverij Donemus een 32-delige uitgave van de verzamelde werken van de Nederlandse componist, organist en Bachpionier Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), waarvoor hij de uitgave van de orgelwerken verzorgde.

Frank van WijkVoor een (eerste/nadere) muzikale kennismaking met onze nieuwe vaste organist/reisleider Frank van Wijk kunt u HIER klikken.

 


Klik hier om naar boven te gaan.


Printerversie